BODEM, WATER
     EN GROEN
BODEM, WATER
     EN GROEN

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Verankeren van Food in het DNA van de stad  >
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke .....  >
•  Goede verbindingen met stad en regio  >
•  Beleefbaar maken van boven- en ondergronds erfgoed  >
•  Nieuw groen en water in de stad  >
•  Stad- en landschapsparken als overgangen van stad .....  >
•  Vergroting van de samenhang en leesbaarheid van .....  >
•  Bodem, groen en water benaderen als kapitaal  >
•  Bouwen aan een robuust raamwerk van groen en water  >
•  Ontwikkelen kennis en beleid op vlak van klimaat...  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Stadspark Koekeltse Veld
•  Landschapspark de groene Wig (Keekerland)


Aanvullend beleid:
•  Bomenbeleidsplan deel 1         deel 2
•  Groenstructuurplan
•  GRP Ede Verbindend Water
•  Erfgoednota

Kaartinformatie: >