BODEM, WATER
     EN GROEN
BODEM, WATER
     EN GROEN

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Verankeren van Food in het DNA van de stad  >
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke .....  >
•  Goede verbindingen met stad en regio  >
•  Beleefbaar maken van boven- en ondergronds erfgoed  >
•  Nieuw groen en water in de stad  >
•  Stad- en landschapsparken als overgangen van stad .....  >
•  Vergroting van de samenhang en leesbaarheid van .....  >
•  Bodem, groen en water benaderen als kapitaal  >
•  Bouwen aan een robuust raamwerk van groen en water  >
•  Ontwikkelen kennis en beleid op vlak van klimaat...  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Stadspark Koekeltse Veld
•  Landschapspark de groene Wig (Keekerland)


Aanvullend beleid:
•  Bomenbeleidsplan deel 1         deel 2
•  Groenstructuurplan
•  GRP Ede Verbindend Water
•  Erfgoednota

Kaartinformatie: >

Gemeente Ede

Ede, ’s nachts, vanaf grote hoogte. Dan zie je aan de ene kant de lichten die de levendigheid van het centrum en de dorpen markeren. Aan de andere kant het donker van de prachtige Hoge Veluwe en de agrarische gebieden. Al dit groen is voor de Edenaren belangrijk. Om te wonen en te werken, maar ook om te sporten en te recreëren. In Ede raak je niet gauw kwijt. Daarvoor zijn de families, de verenigingen en de netwerken te hecht. Ede ligt in het hart van Food Valley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. De as tussen Ede en Wageningen is hierbij de spil. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.