1  BRANDPUNT 
    CENTRUM

Het centrum wordt een plek vol dynamiek en
activiteit en daarmee de levendige ‘huiskamer’
van de stad. Een brandpunt gericht op bewoners
en toeristen met winkels, markt, horeca,
cultuur, kleinschalige leisure en overheid.
Het is tevens het boodschappen- en wijkcentrum
voor de omliggende wijken. Om dit doel te
bereiken, is een functioneel maar intiem
centrumgebied nodig dat uitstekend bereikbaar
is per openbaar vervoer en de fiets.
Een centrum met een kerngebied dat compacter
en beter bewandelbaar is en in haar uitstraling
herkenbaar in haar oud-dorpse en groene
karakteristiek. Ede als foodstad met een groot
agrarisch buitengebied en de nabijheid van de
Veluwe wordt in het centrum sterker beleefbaar.

Gebiedskoers Brandpunt centrum