1  BRANDPUNT 
    CENTRUM

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Food in de stad: foodtuin, moestuinbakken, markthal, foodkunstwerken en eetbaar groen in groenstructuren en groene pekken

Krachtige en complementaire brandpunten
Entreeversterking brandpunt centrum ter plaatse van Maanderplein, Brouwerstraat en Arnhemseweg
Hart van het brandpunt rondom Oude Kerkplein, Marktplein, Grotestraat en Doelen 

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Groene loper over Paasbergerweg-Vossenakker-Sijsseltselaan, over Markt-Amsterdamseweg-Kernhemseweg en over Bospoort en Otterloseweg
Vergroening stedelijk gebied: t.b.v. herkenbaarheid Veluwe, extra waterbergend vermogen, koelte en luchtkwaliteit
Benutting cultureel erfgoed: herkenbaarheid panden lintbebouwing winkelcentrum
StadsparkDuurzame en gezonde stad
Ruimte voor de fiets: fietsen van en naar het centrum aantrekkelijker maken, fietsvriendelijke straat Stationsweg en delen van entreewegen
Versterking groenblauw raamwerk over Trapakkers, Raadshuisplein, Oude Kerkplein naar Markt
Transformatie van de stad in schil om het centrum daterend uit de jaren ’70 tot ’90
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet en zonnepanelen op daken

Levensloopbestendige wijken
Primaire schil met (woon)zorgfuncties in en rondom kernzone