2  BRANDPUNT 
    STATIONSKNOOP-WFC

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Verbeteren bereikbaarheid netwerkstad door herstructurering Klinkerbergeweg en Kazernelaan (Parklaan) en snelfietsroutes Veenendaal-station, Centrum-station-Bennekom en station-Arnhem
Food in de stad: smaakpark en voedselbos op World Food Centre
Broedplaats en innovatie in WFC

Krachtige en complementaire brandpunten
Entreeversterking naar centrum, stationsomgeving en WFC
Hart van het brandpunt rondom WFC 

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Stadsentree opwaarderen door goede inbedding van het represen-tatieve station
Verminderen barrièrewerking spoor en Klinkenbergerweg
Verbeteren stadsaanzicht aan spoor ter hoogte van Parkweg, Noord- en Zuidplein met goede inbedding in hoofdgroenstructuur
Groene lopers van station over WFC naar Veluwe en recreatieve poort en van recreatieve poort naar Stationsweg


Vergroening van pleinen en parkruimtes aan beide zijden Parklaan
Recreatieve poort en impuls omgeving Heidebrouwerij en De Fietser
Benutting cultureel erfgoed kazerneterreinen, Stationsweg, Parkweg en Keetmolen
Stadspark

Duurzame en gezonde stad
Ruimte voor de fiets, Stationsweg en Bennekomseweg
Versterking groenblauwraamwerk langs spoor naar Veluwe
Transformatie en intensivering stad op Noord- en Zuidplein, Maurits Zuid en Enka Noordwest
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet en zonnepanelen op daken
Aandachtspunt milieukwaliteit: spoorweglawaai zuidoostzijde

Levensloopbestendige wijken
Primaire schil met (woon)zorgfuncties rondom station
Verbindingen met de wijk versterken ter plaatse van Akulaan en Stationsweg naar Stationsplein en Noordplein