2  BRANDPUNT 
    STATIONSKNOOP-WFC

In de stationsomgeving verbinden we de (inter)nationale  kracht van het Foodhart met de regionale en lokale  kracht van Ede. Het gebied ontwikkelt zich verder  als knooppunt van vervoer en krijgt (inter)nationale  betekenis als cluster van kennis over voedsel. Het World Food Center (WFC) biedt een belevenis over voedsel en vormt ook de aanjager voor de ontwikkeling van een campus complementair aan de campus van de Wageningen UR. Hiermee versterken we de regionale economie en het innovatieve kennismilieu rondom Agrofood. Tegelijkertijd vormt zich een nieuw en levendig brandpunt voor de stad op de overgang naar de Veluwe en in een monumentale omgeving. Een plek van grote contrasten, van stad en natuur, van oud en nieuw, van licht en donker.

Gebiedskoers Brandpunt stationsknoop-WFC