3  BUITENPLAATS 
    KERNHEM-NOORD

Het agrarisch buitengebied van Ede is gevarieerd en dynamisch. Food is overal beleefbaar, zowel in eigentijdse landschappen en boerderijen als in het verhaal van historisch unieke gebieden als de Doesburger eng. In Kernhem-Noord worden de kwaliteiten van het Edese buitengebied als krachtig uitgangspunt genomen voor een organische ontwikkeling gericht op de verweving van stad en land. 
In de vorm van recreatie, stadslandbouw, (zorg)wonen en natuur accommodeert het gebied een deel van de ruimtevraag vanuit de veranderende agrarische sector, als ook een deel van de (lange termijn) woningbouwbehoefte van de stad. 
Door sterk in te zetten op particulier initiatief krijgt het 
gebied een voor Ede unieke invulling.

Gebiedskoers Buitenplaats Kernhem-Noord