3  BUITENPLAATS 
    KERNHEM-NOORD

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Food in de stad: stadslandbouw, stadsboerderij, pluktuinen en voedselbos

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Stadsentree opwaarderen aan Lunterseweg
Verminderen barrièrewerking A30 naar Doesburgerdijk, bij oversteek Lunterseweg t.h.v. Krommesteeg en Zonneoordlaan en van het Nieuwe landgoed Kernhem naar de Kalverkampweg
Groene lopers Ederveen-Kernhem over Doesburgerdijk en van Laarwoud naar Krommesteeg
Recreatieve poort landgoed Kernhem en kleinschalig, o.a. bij driesprong Krommesteeg
Benutting cultureel erfgoed oude route Doesburgerdijk en Doesburgereng
Landschapspark: verweving van stad en land Duurzame en gezonde stad
Versterking groenblauw raamwerk aan A30, de Doesburgerdijk richting Ederveen en in vorm van groene wiggen in nieuw uitbreidingsgebied aansluitend op groenstructuur Kernhem
Transformatie en uitbreiding stad: zoekzone en strategische reserve
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet, zonnepanelen in veldopstelling en op geluidswal/scherm A30
Aandachtspunt milieukwaliteit: verkeerslawaai A30, straling magneetveldzone hoogspanningsleiding en geur en gezondheid intensieve veehouderij 

Levensloopbestendige wijken
Verbinding met wijk Kernhem verbeteren 
Ruimte voor kleinschalige (woon)zorgfuncties