De EIGENHEID
    VAN EDE

Ede heeft zich gevormd op een rijke landschappelijke 
onderlegger: de ontmoeting van de Veluwe met de Gelderse
Vallei. De overgang van hoog naar laag bood, en biedt nog 
steeds, bijzonder gunstige omstandigheden voor mens en 
natuur. Langs de stuwwallen van de Veluweflank ontstond een
snoer van engen, landgoederen en dorpen. Deze structuur 
vormt de ruggengraat van de gemeente Ede. Het agrarische 
dorp Ede lag als een spin in het web van zandwegen tussen de
droge heidegronden en de natte graslanden. De komst van de
spoorlijn en het station in 1845 vormde de start van de 
verstedelijking van Ede. Aangejaagd door de gunstige ligging 
op de corridor tussen Randstad en Ruhrgebied maakte Ede de
laatste decennia een stormachtige groei door. Daarbij is de, 
van oudsher vanzelfsprekende, relatie met het buitengebied 
verbroken. De stad is meerkernig, heeft een lage dichtheid en
valt uiteen in sterk verschillende delen: sommige dorps, 
andere stedelijk.

Waardenkaart
Hoofdstuk De eigenheid van Ede  
Kaartlaag Ondergrond  
Kaartlaag Landschap en Groen  
Kaartlaag Netwerk  
Kaartlaag Gebruik

Legenda