ONTWIKKELINGS-
    STRATEGIE

Hoe we de doelen uit de Stadsvisie gaan bereiken, gaan we de komende jaren uitvinden met alle partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de fysieke ontwikkeling van Ede-Stad. Open en actiegericht met de ambities en doelen als richtinggevend voor keuzes. De gemeente is daarbij één van de participanten.
Zij zal de haar ter beschikking staande instrumenten en middelen inzetten om haar publieke taken te vervullen en op de overige onderdelen aansturen op samenwerking en het in goede banen leiden van de inhoudelijke richting.


Hoofdstuk Ontwikkelingsstrategie