KLIMAAT EN
ENERGIETRANSITIE
     KLIMAAT EN
ENERGIETRANSITIE

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  
Nieuw groen en water in de stad  >
•  Bouwen in de stad heeft voorrang  
>
•  Inzetten op energietransitie  
>
•  Ontwikkelen van kennis en beleid op vlak van klimaat... 
>

Gebiedsgerichte koers:
Geen gebiedsgerichte koers van toepassing

Aanvullend beleid:
Geen aanvullend beleid beschikbaar

Kaartinformatie:
•  Klimaateffectatlas (stresstest)  >>
•  Stedelijk hitte-eiland effect >>
•  Potentieel warmte opslag open WKO systeem per buurt  >>
•  Potentieel koude opslag open WKO systemen per gem.  >>
•  Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland  >>
•  Potentiële locaties zonnepanelen op gebouwen >>
•  Energielabels woningen en overheidsgebouwen >>