5  MOZAÏEK 
    FRANKENENG

Mozaïek Frankeneng is een zone midden in Ede-Stad waar ruimte is voor innovatie en experiment. 
Vernieuwende economische functies vinden hun plek in het gevarieerde mozaïek van bestaande terreinen en gebouwen. De dominantie van bedrijfsbebouwing neemt af, ten gunste van leisure, grootschalige detailhandel en wonen. Vanuit de karakteristiek van elk gebied kan een organische herbestemming, transformatie en ruimtelijke verbeteringsslag plaatsvinden. Van oost naar west verkleurt het gebied van woongebied naar bedrijventerrein. Het vestigingsmilieu dat ontstaat is 
aanvullend aan de milieusdie Ede al kent.

Gebiedskoers Mozaïek Frankeneng