5  MOZAÏEK 
    FRANKENENG

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Verbetering bereikbaarheid netwerkstad door snelfietsroute aan Frankeneng en ondertunneling spoor voor auto’s bij Hakselseweg 
Broedplaats en innovatie in Klaphek

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Verbeteren stadsaanzicht langs het spoor en entreeroute Frankeneng, Keesomstraat en Klaphekweg
Verminderen barrièrewerking spoor door aanleg nieuwe fietstunnels tussen Veldhuizen en Rietkampen en bij Kerkweg/Soma-terrein 
Vergroening stedelijk gebied t.b.v. ruimtelijke kwaliteit, afkoeling en waterberging
Benutting cultureel erfgoed in vorm van oude routes Nieuwe Maanderbuurtweg, Verlengde Maanderweg en Hakselseweg


Duurzame en gezonde stad
Ruimte voor de fiets: snelfietsroute aansluiten op fietstunnel, Klaphekweg-Soma-terrein
Versterking groenblauw raamwerk aan Frankeneng en Keesomstraat
Transformatie en uitbreiding van de stad door transformatie aan assen en in blok Keersomstraat-Lorenzstraat, Klaphek en Soma-terrein
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet en zonnepanelen op daken
Aandachtspunt milieukwaliteit: spoorweglawaai, straling magneetveldzone hoogspannings-leiding, hittestress en externe veiligheid bedrijfslocatie

Levensloopbestendige wijken
Verbindingen met de wijk versterken ter plaats van de Kamerlingh Onnesweg en Vening Meineszstraat naar centrale plein Keesomstraat