OMGEVINGS-
     KWALITEIT
OMGEVINGS-
     KWALITEIT

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  
Intensiveren van stedelijke functies en sterke verweving ...  >
•  Een verkeersstructuur sterker gericht op fietsers en ...  >
•  Een onderscheidend en hoogwaardig stadsprofiel  >
•  Beleefbaar maken van boven- en ondergronds erfgoed  >
•  Nieuw groen en water in de stad  >
•  Stad- en landschapsparken als overgangen van stad ...  >
•  Herkenbare en aantrekkelijke stadsmilieus die het ...  >
•  Bodem, groen en water benaderen als kapitaal  >
•  Gebiedsagenda’s als voertuig voor wijkontwikkeling  >

Gebiedsgerichte koers:
Geen gebiedsgerichte koers van toepassing

Aanvullend beleid:
•  Welstandsnota  
•  Visie Openbare ruimte
•  Erfgoednota
•  Groenstructuurplan
•  GRP Ede Verbindend Water

Kaartinformatie:  >