OMGEVINGS-
     KWALITEIT
OMGEVINGS-
     KWALITEIT

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  
Intensiveren van stedelijke functies en sterke verweving ...  >
•  Een verkeersstructuur sterker gericht op fietsers en ...  >
•  Een onderscheidend en hoogwaardig stadsprofiel  >
•  Beleefbaar maken van boven- en ondergronds erfgoed  >
•  Nieuw groen en water in de stad  >
•  Stad- en landschapsparken als overgangen van stad ...  >
•  Herkenbare en aantrekkelijke stadsmilieus die het ...  >
•  Bodem, groen en water benaderen als kapitaal  >
•  Gebiedsagenda’s als voertuig voor wijkontwikkeling  >

Gebiedsgerichte koers:
Geen gebiedsgerichte koers van toepassing

Aanvullend beleid:
•  Welstandsnota  
•  Visie Openbare ruimte
•  Erfgoednota
•  Groenstructuurplan
•  GRP Ede Verbindend Water

Kaartinformatie:  >

Gemeente Ede

Ede, ’s nachts, vanaf grote hoogte. Dan zie je aan de ene kant de lichten die de levendigheid van het centrum en de dorpen markeren. Aan de andere kant het donker van de prachtige Hoge Veluwe en de agrarische gebieden. Al dit groen is voor de Edenaren belangrijk. Om te wonen en te werken, maar ook om te sporten en te recreëren. In Ede raak je niet gauw kwijt. Daarvoor zijn de families, de verenigingen en de netwerken te hecht. Ede ligt in het hart van Food Valley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. De as tussen Ede en Wageningen is hierbij de spil. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.