VISIE RECREATIE
     EN TOERISME
VISIE RECREATIE
     EN TOERISME

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke .....  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  Beleefbaar maken van boven- en ondergronds erfgoed  >
•  Verbindingen tussen stad en land die recreatie .....  >
•  Stad- en landschapsparken als overgangen van stad .....  >
•  Bodem, groen en water benaderen als kapitaal  >
•  Fietsstad Ede  >
•  Bouwen aan een robuust raamwerk van groen en water  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Brandpunt Centrum
•  Brandpunt Stationsknoop-WFC
•  Stadspark Koekeltse Veld
•  
Landschapspark de groene Wig (Keekerland)

Aanvullend beleid:
•  Recreatievisie

Kaartinformatie:
•  Lange afstandswandelroute, streekpaden en fietspaden>>