SAMENWERKING
    EN Participatie
SAMENWERKING
    EN PARTICIPATIE

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  
Benutten van de netwerkkracht in het Foodhart  >
•  Verbinden van kennisinfrastructuur in de KennisAs  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  Inzetten op energietransitie  >
•  Gebiedsagenda’s als voertuig voor wijkontwikkeling  >
•  Burgerparticipatie als vanzelfsprekendheid  >

Gebiedsgerichte koers:
Geen gebiedsgerichte koers van toepassing

Aanvullend beleid:
•  Gebiedsagenda’s
•  Nota Het is Mensenwerk

Kaartinformatie:
Geen kaartinformatie beschikbaar