4  STADSPARK 
    KOEKELTSE VELD

Het Koekeltse veld is een groene long in de stad. 
Het wordt een multifunctioneel stadspark met een sterkere samenhangende structuur en identiteit waarbij groen de hoofdtoon vormt en beweging het bezoekersmotief is. Het landschap van de Vallei zal tot diep de stad binnen blijven dringen en ruimte bieden voor stadslandbouw, recreatie, sport en spel. De groene identiteit geeft de stad bovendien kansen voor klimaat en milieukwaliteit.

Gebiedskoers Stadspark Koekeltse veld