4  STADSPARK 
    KOEKELTSE VELD

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Food in de stad: uitbreiding stadslandbouw, stadsboerderij, pluktuinen en voedselbos

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Stadsentree opwaarderen met behoud huidige groene karakter
Verminderen barrièrewerking spoor door aanleg nieuwe fietstunnel tussen Kernhem, Veldhuizen en Rietkampen (via Frankeneng)
Verbeteren stadsaanzicht langs het spoor
Groene lopers langs het spoor richting De Klomp, over Dwarsweg en door verlengde Koekeltse Boslaan richting Kernhem-Noord
Vergroening en verdunning Peppelensteeggebied 
Stadspark
Recreatieve impuls door nieuwe paden, alsmede nieuwe functies gericht op food, sport en spel, passend in parksetting 
Benutting cultureel erfgoed in vorm van oude routes en voormalige boerderijlocaties


Duurzame en gezonde stad
Versterking groenblauw raamwerk in vorm van groene zoom langs de A30 vanuit Kernhem-Noord en aan Kastelenlaan als doorgaande structuur richting Keesomstraat
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet, energiezuinig maken maatschappelijk vastgoed, zonnepanelen op daken, op geluidswal/scherm A30 en energie uit waterzuivering
Aandachtspunt milieukwaliteit: verkeerslawaai A30, luchtkwaliteit, spoorweglawaai, straling magneetveldzone hoogspanningsleiding en geluid- en geurhinder rioolwaterzuivering

Levensloopbestendige wijken
Verbinding met de wijk: verbetering toegangen, aanleg nieuwe paden en ontmoetingsplekken en onthekking