4  STADSPARK 
    KOEKELTSE VELD

Gebiedskansen: 

Netwerkstad in Foodhart
Food in de stad: uitbreiding stadslandbouw, stadsboerderij, pluktuinen en voedselbos

Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
Stadsentree opwaarderen met behoud huidige groene karakter
Verminderen barrièrewerking spoor door aanleg nieuwe fietstunnel tussen Kernhem, Veldhuizen en Rietkampen (via Frankeneng)
Verbeteren stadsaanzicht langs het spoor
Groene lopers langs het spoor richting De Klomp, over Dwarsweg en door verlengde Koekeltse Boslaan richting Kernhem-Noord
Vergroening en verdunning Peppelensteeggebied 
Stadspark
Recreatieve impuls door nieuwe paden, alsmede nieuwe functies gericht op food, sport en spel, passend in parksetting 
Benutting cultureel erfgoed in vorm van oude routes en voormalige boerderijlocaties


Duurzame en gezonde stad
Versterking groenblauw raamwerk in vorm van groene zoom langs de A30 vanuit Kernhem-Noord en aan Kastelenlaan als doorgaande structuur richting Keesomstraat
Aanknopingspunten energietransitie: uitbreiding warmtenet, energiezuinig maken maatschappelijk vastgoed, zonnepanelen op daken, op geluidswal/scherm A30 en energie uit waterzuivering
Aandachtspunt milieukwaliteit: verkeerslawaai A30, luchtkwaliteit, spoorweglawaai, straling magneetveldzone hoogspanningsleiding en geluid- en geurhinder rioolwaterzuivering

Levensloopbestendige wijken
Verbinding met de wijk: verbetering toegangen, aanleg nieuwe paden en ontmoetingsplekken en onthekking

Gemeente Ede

Ede, ’s nachts, vanaf grote hoogte. Dan zie je aan de ene kant de lichten die de levendigheid van het centrum en de dorpen markeren. Aan de andere kant het donker van de prachtige Hoge Veluwe en de agrarische gebieden. Al dit groen is voor de Edenaren belangrijk. Om te wonen en te werken, maar ook om te sporten en te recreëren. In Ede raak je niet gauw kwijt. Daarvoor zijn de families, de verenigingen en de netwerken te hecht. Ede ligt in het hart van Food Valley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. De as tussen Ede en Wageningen is hierbij de spil. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.