TRENDS EN
    OPGAVEN 2030

We leven in de zogenaamde ‘urban age’ waarin de stad als magneet fungeert voor activiteit, innovatie en ontwikkeling. Steden concurreren daarbij op een regionaal, nationaal en internationaal niveau, waarbij bereikbaarheid, eigenheid en economische clustering van doorslaggevend belang zijn. Bedrijven, bewoners en bezoekers kijken over de grenzen van een stad heen; het stedelijk netwerk bepaalt de aantrekkingskracht. Daarbij draait het naast gebruikswaarde steeds meer om belevingswaarde en toekomstwaarde. Bewustzijn van persoonlijke identiteit en impact op milieu en klimaat maken ook dat gezondheid en duurzaamheid meer aandacht vragen. Samen met de toenemende vergrijzing en gezinsverdunning stelt dit hoge eisen aan de leefkwaliteit en het verzorgingsniveau van de directe woon- en werkomgeving; fysiek en digitaal. Onze wereld is soms heel groot en soms heel klein. De stad is het thuis van beide werelden.

Hoofdstuk Trends en opgaven 2030

Gemeente Ede

Ede, ’s nachts, vanaf grote hoogte. Dan zie je aan de ene kant de lichten die de levendigheid van het centrum en de dorpen markeren. Aan de andere kant het donker van de prachtige Hoge Veluwe en de agrarische gebieden. Al dit groen is voor de Edenaren belangrijk. Om te wonen en te werken, maar ook om te sporten en te recreëren. In Ede raak je niet gauw kwijt. Daarvoor zijn de families, de verenigingen en de netwerken te hecht. Ede ligt in het hart van Food Valley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. De as tussen Ede en Wageningen is hierbij de spil. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.