De gekozen ruimtelijke strategie voor Ede-Stad laat zich vertellen in vijf leidende principes voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. De leidende principes geven richting en laten zien wat belangrijk gevonden wordt. Ze vormen het hart van de Stadsvisie en het inspirerende richtsnoer voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van Ede-Stad naar 2030. Het zijn brillen waardoor gekeken moet worden bij gebieds- en locatieontwikkeling. In beginsel zijn alle vijf de leidende principes even belangrijk. Daar waar in praktijk-situaties principes onverenigbaar blijken, zal uiteindelijk op basis van een zorgvuldige afweging gekozen moeten worden. 

Meer lezen over: 
•  De eigenheid van Ede >  
•  Trends en opgaven 2030  > 
•  Een gebiedsgerichte vertaling > 
•  Ontwikkelingsstrategie >

DE VIJF
     PRINCIPES

Hoofdstuk Leidende principes