VOORZIENINGEN
     EN RETAIL
VOORZIENINGEN
     EN RETAIL

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Stedelijke dynamiek in het zuidelijk deel Ede-Stad  >
•  Centra die complementair aan elkaar zijn  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  Het centrum als huiskamer van de stad  >
•  De Stationsknoop-WFC als bedrijvig kennismilieu  >
•  Bouwen in de stad heeft voorrang  >
•  Fullservice wijkcentra dichtbij huis  >
•  Woonzorgfuncties nabij de wijkcentra  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Brandpunt Centrum
•  Brandpunt Stationsknoop-WFC
•  Stadspark Koekeltse Veld
•  
Mozaïek Frankeneng

Aanvullend beleid:
•  Retailvisie
•  Levendig Centrum  
•  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs  

Kaartinformatie:
Geen kaartinformatie beschikbaar