WERKEN
WERKEN

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Benutten van de netwerkkracht in het Foodhart  >
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke .....  >
•  Verbinden van kennisinfrastructuur in de KennisAs  >
•  Breed aanbod van werkmilieus in de bedrijvenas  >
•  Stedelijke dynamiek in het zuidelijk deel Ede-Stad  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  De Stationsknoop-WFC als bedrijvig kennismilieu  >
•  Herkenbare en aantrekkelijke stadsmilieus die het .....  >
•  Bouwen in de stad heeft voorrang  >
•  Uitbreiding van de stad  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Brandpunt Centrum
•  Brandpunt Stationsknoop-WFC
•  Mozaïek Frankeneng

Aanvullend beleid:
•  Gebiedsvisie Regio FoodValley
•  Economische ambitie en werkprogramma
•  Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties
•  Levendig Centrum

Kaartinformatie:
  Verstedelijking in Nederland sinds 1200  >>

Gemeente Ede

Ede, ’s nachts, vanaf grote hoogte. Dan zie je aan de ene kant de lichten die de levendigheid van het centrum en de dorpen markeren. Aan de andere kant het donker van de prachtige Hoge Veluwe en de agrarische gebieden. Al dit groen is voor de Edenaren belangrijk. Om te wonen en te werken, maar ook om te sporten en te recreëren. In Ede raak je niet gauw kwijt. Daarvoor zijn de families, de verenigingen en de netwerken te hecht. Ede ligt in het hart van Food Valley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. De as tussen Ede en Wageningen is hierbij de spil. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.