WERKEN
WERKEN

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Benutten van de netwerkkracht in het Foodhart  >
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke .....  >
•  Verbinden van kennisinfrastructuur in de KennisAs  >
•  Breed aanbod van werkmilieus in de bedrijvenas  >
•  Stedelijke dynamiek in het zuidelijk deel Ede-Stad  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  De Stationsknoop-WFC als bedrijvig kennismilieu  >
•  Herkenbare en aantrekkelijke stadsmilieus die het .....  >
•  Bouwen in de stad heeft voorrang  >
•  Uitbreiding van de stad  >

Gebiedsgerichte koers:
•  Brandpunt Centrum
•  Brandpunt Stationsknoop-WFC
•  Mozaïek Frankeneng

Aanvullend beleid:
•  Gebiedsvisie Regio FoodValley
•  Economische ambitie en werkprogramma
•  Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties
•  Levendig Centrum

Kaartinformatie:
  Verstedelijking in Nederland sinds 1200  >>