WONEN
WONEN

Ede-Stad maakt zich sterk voor:
•  Intensivering van stedelijke functies en sterke verweving...  >
•  Twee krachtige brandpunten voor de stad  >
•  Herkenbare en aantrekkelijke stadsmilieus die het...  >
•  Bouwen in de stad heeft voorrang  >
•  Uitbreiding van de stad  >
•  Woonzorgfuncties nabij de wijkcentra  >
•  Woningbouw gericht op gemengde wijken  >
•  Nieuwbouw met maatschappelijk betekenis  >

Gebiedsgerichte koers:
•  
Brandpunt Centrum
•  Brandpunt Stationsknoop-WFC
•  Buitenplaats Kernhem-Noord
•  Stadspark Koekeltse Veld
•  Mozaïek Frankeneng

Aanvullend beleid:
•  Levendig Centrum
•  Woonvisie Ede 2030
•  Welstandsnota

Kaartinformatie: 
 Verstedelijking in Nederland sinds 1200  >>